Design © Kontura Design
Čeština English
MUDr. Doris Danielová
Životopis
 

UPOZORNĚNÍ

Z DŮVODU DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU JE MUDR. DANIELOVÁ NUCENA PŘERUŠIT VÝUKU (ŠKOLA A KURZY). PORADENSTVÍ BUDE NADÁLE POSKYTOVAT. KONTAKTOVAT JI MŮŽETE E-MAILEM NA ADRESE dorisnatali35@gmail.com
O PŘÍPADNÉM ZAHÁJENÍ VÝUKY BUDEME INFORMOVAT NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A FACEBOOKU (VIZ KONTAKTY). VĚŘÍME, ŽE CELOSTNÍ LÉČBĚ MUDR. DANIELOVÉ ZACHOVÁTE SVOJI PŘÍZEŇ A BUDETE TYTO STRÁNKY DÁLE SLEDOVAT.

Historie a specifika školy a kurzů tradiční čínské medicíny MUDr. Danielové

MUDr. Doris Danielová založila v r. 2007 Školu TČM v Brně, kterou dovedla k vysoké kvalitě. Škola dlouho nesla jméno její zakladatelky, vedoucí lektorky, školitelky, garanta studia, autorky skript, osnovy dvouletého studia i její koncepce v duchu taoismu a buddhismu. Její působení na půdě jiného podnikatele skončilo v květnu 2014.
Následovaly praktické oblíbené kurzy na penzionu Ronov. V roce 2015 se MUDr. Danielová osamostatňuje a školní výuka je přenesena formou na sebe navazujících dvoudenních přednášek neboli seminářů do Penzionu Pod Ronovem, Babice nad Svitavou 210, Babice nad Svitavou, 66401
www.podronovem.cz

CO JE NA STUDIU U MUDR.DORIS DANIELOVÉ TAK ZVLÁŠTNÍ A CENNÉ?

JE TO PŘEDEVŠÍM FAKT, ŽE JAKO LÉKAŘKA S BOHATOU TŘICETILETOU PRAXÍ VIDÍ „VĚCI Z VÍCE STRAN“, její praxe je rozsáhlá jak v medicíně vědecké-západní, tak v tradiční čínské medicíně a „východním přístupu“. Naučíte se, na jakou léčbu si vzhledem ke svému vzdělání můžete troufnout a co raději či ihned přenechat medicíně vědecké. Naučíte se celostnímu pohledu na člověka, v souvislostech moderní i starověké medicíny. Koneckonců takový je i směr současné medicíny čínské, kde lékaři studují medicínu jak západní, tak tu „svoji“. Spojení těchto vícera pohledů na možnosti pacientova léčení je nadějí pro nemocné v novém tisíciletí.

SPECIALITY ŠKOLENÍ:

  • malý kolektiv 6–15 lidí, klid A MOŽNOST VŠE SI HNED ZKOUŠET V PRAXI,
  • Přátelské prostředí s pozitivní duchovní atmosférou
  • Individuální přístup, je možné i doučování
  • ihned vše – i v prvním ročníku – převádíme do praxe-PRAXE- PRAXE !!!

NAŠÍM HESLEM JE:
RADĚJI UČIT STUDENTY MÉNĚ, ALE DOBŘE A HLAVNĚ JE NAUČIT PRAKTICKY TO POUŽÍT BEZ RIZIKA POŠKOZENÍ PACIENTA NEBO ZANEDBÁNÍ VÁŽNÉ NEMOCI.

PRO KOHO JE ŠKOLA VHODNÁ:

  • LÉKAŘI – TI BUDOU MÍT NAVÍC VELMI INTENZIVNÍ VÝUKU AKUPUNKTURY
  • MASÉŘI, ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL AJ. – AKUPUNKTURU BUDOU PROBÍRAT V RÁMCI CELKOVÉ ZNALOSTI METOD TAKÉ, ALE PREFERENČNĚ SE BUDOU UČIT METODY NEINVAZIVNÍHO OŠETŘENÍ BODŮ – BAŇKY,KVA-ŠA,MASÁŽ,TUINA, AKUPRESURA, MOXA, SEMÍNKA AJ.

MUDr. Danielová se vždy distancovala od komerce a finančního nezaslouženého prospěchu, podvodů a klamavých reklam. Toto stále dodržuje, nabízí špičkovou kvalitu za přijatelné ceny a certifikát jí podepsaný má velkou hodnotu, protože je jednou z mála – asi 7 – školitelů akupunktury pro celou Českou republiku, je delegována samou Českou lékařskou společností. Nyní, v době kdy čekáme na nový zákon o alternativní medicíně, je nejlepší „sbírat diplomy a certifikáty“ od školitelů, kteří mají skvělou pověst i zásluhy a dlouholetou praxi v západní i asijské medicíně. U nás takový certifikát získáte. A hlavně – naučíte se, jak v praxi pomáhat sobě i dalším lidem.

příklady již proběhlých úspěšných kurzů

Léčba bolestí svalů, šlach, kloubů, syndromů zmrzlého ramene, karpálního tunelu, tenisového lokte aj. baňkováním, moxováním a akupresurou.
Potíže pohybového systému by měly být léčeny komplexně. Bude rozebrána příčina potíží resp. Všechny možné příčiny a léčba těchto stavů. Použití různých metod léčby i nástrojů a jejich kombinace.

Léčba a příčiny bolestí zad. Možno sloučit s kurzem viz výše do kurzu dvoudenního – tím vznikne kurz léčby nemocí pohybového ústrojí.

Chronický únavový syndrom
Rozebrání příčin a příznaků uvedených nemocí podle vědecké medicíny a dle TČM. Rozbor diagnostiky, etiopatogeneze, diferenciální diagnostiky, principů léčby a konkrétních léčebných doporučení u jednotlivých skupin chorob.

Úvod do aurikuloterapie
Seznámení s aurikulomedicínou a jejími základy. Praktický kurz prohlubující znalosti studentů školy TČM o dalšími méně známé body. Rozdíly mezi pojetím akupunktury ucha v TČM a pojetí Dr. Nogiera. Příklady receptáře pro nepříliš složité nemoci

Aurikuloterapie pro pokročilé stupeň 2 a 3
Léčba podle fáze ucha, podle překážek léčby a podle čaker. Složitější nemoci a komplexnější ukázkové recepty léčby, nalezení kořene nemoci, ošetření s maximálním efektem mála bodů. Co vše lze správným použitím RAC reflexu aurikulokardiálního zjistit a léčit
Pozor – k dokonalému zvládnutí aurikuloterapie doporučujeme absolvovat celé jednosemestrové studium – viz škola

Další téma a temíny jednodenních a dvoudenních praktických kurzů na LÉTO

budou oznámeny v průběhu školního roku 2016/17, sledujte proto tyto stránky a také stránky spřízněného webu www.tcm-cs.com