Vítejte na strankách o Celostní léčbě - jemná přírodní léčba

 

 Ordinace celostní léčby MUDr. Doris Danielové v Brně nabízela širokou paletu možností přírodní léčby bez nežádoucích účinků.  

 Bohužel z důvodů dlouhodobého onemocnění MUDr. Danielové dochází k zásadním změnám chodu ordinace.

MUDr. Danielová přestává ordinovat, bude se nadále věnovat převážně přednáškové činnosti na Škole Tradiční čínské medicíny (viz www.maserskaskola.cz) a výuce lékařů v oboru akupunktura.

Výjimečně je možno si s dr. Danielovou domluvit placenou konzultaci na email danielova.doris@seznam.cz

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH METODÁCH CELOSTNÍ LÉČBY, KTERÉ BYLY V NAŠÍ ORDINACI PROVÁDĚNY A KTERÉ MUDR. DANIELOVÁ VELMI DOPORUČUJE, ZŮSTÁVAJÍ PROTO NADÁLE NA TOMTO WEBU UVEDENY.

SAMOTNOU LÉČBU PŘEBÍRAJÍ PO MUDR. DANIELOVÉ JEJÍ NÁSTUPCI A ŽÁCI MUDr. PETRA URÍKOVÁ LÉKAŘKA SPECIALIZUJÍCÍ SE NA STEJNOU ŠIROKOU PALETU SLUŽEB JAKO POSKYTOVALA DR.DANIELOVÁ) MUDr. Olga Hrazdilová A BC.Mgr. RADOVAN HANZLOVSKÝ (ZKUŠENÝ REHABILITAČNÍ PRACOVNÍK A PORADCE V OBORU TRAD.ČÍNSKÁ MEDICÍNA).
Syndikovat obsah