Design © Kontura Design
Čeština English
MUDr. Doris Danielová
Životopis

MUDr. Doris Danielová

Nar. 8.2. 1961 Kyjov, okres. Hodonín, Česká republika, národnost česká, státní příslušnost Česká republika.

1986 promoce na fakultě všeobecného lékařství v Brně, Masarykova univerzita.

1986–1988 práce sekundárního lékaře na interním oddělení městské interní nemocnice Koliště, Brno.

Od r. 1987 práce vedoucího oddělení v léčebně dlouhodobě nemocných na Polní 3, Brno. Tam první zkušenosti s paliativní péčí a thanatologií, péčí o nevyléčitelně nemocné. Zkušenosti s thanatologiía paliativní péčí o nevyléčitelně nemocné byly dále prohlubovány v nemocnici Babice nad Svitavou (nemocnice TRN), kde bylo zřízeno jedno z prvních oddělení paliativní péče v České republice vůbec.

1987 první školení v akupunktuře, MUDr. Růžička, Olomouc
1989 atestace z vnitřního lékařství I. stupně, s vyznamenáním,

1989 – 1992 práce sekundární lékařky na oddělení tbc a respiračních nemocí v nemocnici Babice nad Svitavou, pod vedením Doc. MUDr. Sklenáře, později Prof. MUDr. Skřičkové,CSc. Samostatná práce v oboru interní lékařství, tuberkuloza a respirační nemoci a paliativní péče o nevyléčitelně nemocné. Široká a úspěšná aplikace akupunktury při léčbě astmatiků a pacientů trpících chronickou bolestí.

1992 atestace z tuberkulozy a respiračních nemocí, II. stupně, s vyznamenáním

1992 – 1996 vedení samostatné ambulance pro choroby plicní, poliklinika Zahradníkova, Brno

1996 – 2004 vedení samostatné privátní ambulance pro choroby plicní, akupunkturu, homeopatii a doplňkové metody na poliklinice Viniční 235, 615 00 Brno

1999 kurz SUJOK Onnuri Academy I, II

2000–2001 spolupráce s hospicem Rajhrad u Brna, aplikace vlastní techniky kombinovaných relaxačních metod s použitím akupunktury, fototerapie (ve spolupráci s výtvarníkem Milošem Strnadem) a prohloubené relaxace pro úlevu chronických bolestí u pacientů a dále v rámci tzv. respitní péče, tj. prevence burn out syndromu u ošetřujícího personálu. Dlouhodobý zájem o péči o nevyléčitelně nemocné, thanatologii, etiku v medicíně, péči o seniory a týrané osoby, práce na zlepšení kvality života pacientů.

Redaktorka odborného časopisu Acupunctura BohemoSlovaca, vydávaného Českou lékařskou akupunkturní společností. 1998 – 2005.

2002 zařazení do katalogu Who is Who (Česká republika)

Od r. 2003 výuka lékařů – akupunktura

Od r. 2005 ambulance pro plicní lékařství, akupunkturu, tradiční čínskou medicínu, homeopatii, vakcíny SIAB a kombinované relaxace v budově kláštera na Mendlově náměstí 1 a, Brno, 603 00.

listopad 2007 odborná stáž v asijské tradiční medicíně – Vietnam

říjen až listopad 2008 stáž na II. Univerzitě Tradiční čínské medicíny v Tian-Jin, Čína

Kontinuální lékařské vzdělávání (akupunktura, tradiční čínská medicína, homeopatie aj. – v rámci České republiky i v zahraničí – Lyon, Francie, Tian-Jin Čína,Baden-Baden Německo).

Aktivní účast na mezinárodních i republikových kongresech akupunktury (přednášky a postery – Lyon – Francie, Vídeň – Rakousko, Praha, Brno…)

2008 zahájení provozu Školy tradiční čínské medicíny v Brně – lektorka, odborný garant výuky

květen 2010 vedoucí lektor skupiny studentů krátkodobého studia tradiční čínské medicíny v Tian-Jin, Univerzita tradiční čínské medicíny, Čína

Členství ve společnostech:

Česká lékařská akupunkturní společnost Jana Evangelisty Purkyně, kde v r. 2007 členka výboru a vědecký sekretář akupunkturistické společnosti, , od 2003 školitelka akupunktury.

Česká pneumoftizeologická společnost Jana Evangelisty Purkyně

Europian Respiratory Society 2003–2006

Acupuncture auriculaire sans frontieres – mezinárodní akupunkturní společnost se sídlem ve Francii, Lorient,zařazená do ICMART (International Council for Acupuncture And Related Technics), členka výboru – vicesekretářka

Československá sinobiologická společnost

Odborné publikace – autorka: Základy tradiční čínské medicíny díl I, II, III. Moxování. Baňkování.

Odborné překlady pro nakladatelství Svítání: Kompendium čínských léčebných masáží,Baňkování, Makrobiotickou cestou ke zdraví. Pro Onnuri Academy: Sám sobě SUJOK lékařem.