Design © Kontura Design
Čeština English
MUDr. Doris Danielová
Životopis
 

 

Celostní léčba

Celostní léčba je založená na principech celostní neboli holistické medicíny. Lékař, který používá celostní medicínu nevidí pouze jednu pacientovu nemoc, ale zaměřuje se na pochopení širokých souvislostí – proč nemoc vznikla (pátrá např. po dlouhodobém stresu v životě pacienta), jaké má hluboké kořeny, jak je ovlivněna stravováním, životním stylem, chováním pacienta a jeho okolí. Takto přistupujeme k léčbě pacientů.

Nejlépe si celostní léčbu ozřejmíme na příkladu pacienta, trpícího atopickým ekzémem. Z hlediska soudobé medicíny založené na důkazech (Evidence Based Medicine, čili běžné školské medicíny) se jedná o onemocnění kůže, více či méně související s poruchou imunity, přičemž se částečně připouští i psychický podtext nemoci. Léčba je zaměřena pouze na potlačení příznaků, tj. používají se léky tlumící projevy alergie (antihistaminika) a masti či krémy s obsahem hormonů (kortikoidy) nebo imunosupresivních látek. Tyto masti mají poměrně významné nežádoucí účinky a po jejich vysazení se pacientovy potíže obvykle vrátí.

Celostní medicína vidí pacientův problém v širších souvislostech: svou roli může hrát trauma již v nitroděložním životě (stres matky apod.), těžký porod, stres v raném dětství, komplikované vztahy v rodině, neuspokojivý osobní život. Ekzém může být důsledkem špatné funkce jednoho nebo i více vnitřních orgánů (nejčastěji tenkého a tlustého střeva). Přihlíží se i k vrozeným dispozicím pacienta (které zahrnují nejen případnou genetickou složku, ale také možnost ovlivnění datem narození). Často se zjistí porucha imunity. Celostní léčba je pak komplexní, tj. zahrnuje doporučení diety, cvičení, léčbu poruchy vnitřního orgánu, relaxaci aj. K tomu lze použít akupunkturu, homeopatii, SIAB, fytoterapii….

Co by měli pacienti vědět před vyšetřením

Naše postupy jsou holistické, tedy celostní, a zabývají se tudíž pacientem jako celkem – jeho psychikou, poruchami v bioenergetickém systému, starými přehlédnutými ložisky infekce či jiných traumat, následky očkování, dysharmoniemi ve funkci jednotlivých orgánů apod. Většina těchto poruch je na tzv. subklinické úrovni a proto není možno tyto potíže klasickou vědeckou medicínou objevit a ani léčit.

Nejlépe je, když pacient přijde včas, tedy když jej nějaký problém obtěžuje a není mnoho let zanedbaný. Čím později se totiž spletitý problém začne léčit, tím déle léčba trvá (platí zhruba, že 1 měsíc choroby vyžaduje 2 měsíce léčby). To samozřejmě neznamená, že by pacienti museli tak často docházet do naší ordinace. Naším cílem je vycházet z asijské medicíny, která doporučuje jako základní lék úpravu životosprávy a nácvik správného cvičení (často stačí i dechová cvičení), pak následuje užívání bylinných léků či homeopatik a akupunktura, případně jiné metody. Optimální je, když se pacient po několika návštěvách u nás dozví o své typologii, co by měl jíst, co cvičit, jak zvládat své negativní emoce, jak zvládat běžné choroby homeopatiky a k tomu dostane i příslušnou literaturu. Pak si ví rady při mnoha situacích, a není mu zapotřebí vyhledávat lékaře při každém banálním problému.

Prosím, zdůrazňuji, že nejdůležitější při naší léčbě je velmi dobrá spolupráce pacienta.

Zvažte proto, zda jste ochotni pracovat sami na sobě, změnit životosprávu, vztah ke svým emocím, naučit se některé sebeléčebné techniky (akupresura, základy pro bezpečné užívání homeopatik, bylinek, zdravotní cviky Vám šité namíru apod.?)

Vezměte též v úvahu, že léčba některých složitějších potíží může trvat i několik měsíců až let. Bohužel, nemohu Vám slíbit, že přijdete, napíchnu Vám jednu jehlu a Vaše potíže budou rázem pryč (i když i takovéto malé „zázraky“ se stávají, je to však asi tak jeden případ na 100 lidí). Většinou si léčba žádá velké trpělivosti ze strany pacienta i lékaře. Pokud tento model terapie Vám nevyhovuje, prosím, neztrácejte čas ani peníze. Naopak, pokud jste připraveni spolupracovat, lze s jistotou říci, že Vám bude pomoženo a budete se po naší léčbě cítit mnohem lépe.

Na závěr chci říci, že pacient-klient je respektován s veškerou úctou, všechny metody léčby jsou mu napřed řádně vysvětleny, je mu navrhnut plán terapie individuálně „šitý na míru“ pro něj. Sám se rozhodne, co je mu z nabídnutých metod léčby sympatické a co ne a je spolutvůrcem léčebného schématu. V žádném případě nikomu nevnucujeme direktivně jakékoli postupy, pacient je pro nás partner, kterého si vážíme a vycházíme mu maximálně vstříc.