Design © Kontura Design
Čeština English
MUDr. Doris Danielová
Životopis
 

 

TČM a akupunktura

Jedná se o cca 4 tisíce let staré, vyzkoušené praktiky orientální – čínské medicíny, které již byly většinou civilizovaných zemí světa přijaty jako vědecké, opodstatněné a průkazně zlepšující kvalitu života pacientů. Celosvětově sílí snahy začlenit nejen tradiční čínskou medicínu, ale i další metody celostní léčby do národních plánů všech zemí světa (viz např. dokument Světové zdravotnické organizace WHO o začlenění těchto metod do národních systémů zdravotnictví na celém světě.)

Tradiční čínská medicína zahrnuje tyto navzájem neoddělitelné metody léčby:

 • úprava životosprávy (harmonické rozdělení duševní a tělesné práce)
 • vhodná strava podle typu klienta, podle ročního období a podle klimatického pásma, v němž žije
 • vhodné cvičení dle typu a potíží pacienta (většinou doporučujeme harmonizující cvičení, která nevedou ke zpocení a příliš nevyčerpávají organismus; posilování, aeorobic, spinning a podobné aktivity jsou totiž – bohužel – vhodné a únosné jen pro velmi mladé lidi ve skvělé kondici…..) Nejlépe se nám osvědčuje jóga – lze se zapsat do kurzu zdravotních cvičení pod vedením Dr. Danielové – viz www.celostnilecba.com – v rubrice jóga-relaxace-cvičení. Vhodné jsou i cvičení tchaj-ťi – čchüan nebo dechová cvičení dle čchi-kung.
 • léky v podobě čajů, mastí nebo pilulek (jedná se o většinou rostlinná léčiva ze surovin, které se v 90% vyskytují pouze v Číně či Tibetu a proto se z těchto končin dovážejí. Finální zpracování produktů tradiční čínské medicíny, s nimiž v ordinaci pracujeme, se spolu s mezinárodní certifikací o bezpečnosti odehrává v Belgii. Všechny námi doporučované čínské léky jsou schváleny v ČR jako zdravotně nezávadné.)
 • akupunktura a příbuzné metody
 • nácvik relaxace či meditace, neboť jenom klidná a harmonická mysl je schopna dávat tělu správné impulsy k léčbě…

Jak taková dvouhodinová seance tradiční čínské medicíny u nás vypadá?

První je podrobné vyšetření pacienta (čínský kosmologický horoskop a tím stanovení vrozených dispozic k možným nemocem; kosmologický rozbor si děláme pro vlastní potřebu ještě než k nám pacient přijde, na základě údajů sdělených nám pacientem v dotazníku), dále vyšetření zahrnuje důkladnou anamnézu (vyptávat se je nutno i na zdánlivé banality, například je-li pacient horkokrevný či mívá studené ruce, zda má chuť na sladké, zda se v noci potí apod.). (Proto se prosím nedivte, že v dotazníku, který si můžete z našich webových stránek stáhnout, se ptáme na i leckdy skutečně drobné detaily….) Dále následuje diagnostika podle příznaků, vyšetření pulsu, jazyka a stanovení diagnózy podle tradiční čínské medicíny a nejlepšího léčebného postupu (akupunktury, doporučení vhodné individuální „na míru šité“ životosprávy – správná strava je tudíž nedílnou součástí léčby jakož i individuálně vybrané pro klienta nejvhodnější cvičení, často přidáváme léky čínské fytoterapie, poradíme klientům, jak harmonicky rozvíjet svou osobnost, v případě jejich zájmu je naučíme relaxovat a případně sami předvedeme pro ně vhodné cviky).

Jak probíhá akupunktura?

Všeobecně se dá říci, že velmi příjemně, neboť klient je uložen na lůžko, podle svého přání přikryt dekou, udělá si pohodlí a přeje-li si, může poslouchat příjemnou relaxační hudbu a případně vdechovat uklidňující či posilující esence z éterických olejů té nejčistší kvality (aromaterapie). Celá procedura trvá kolem půl hodiny a navozuje velmi hlubokou a příjemnou relaxaci, která je nezbytnou součástí nastartování léčebného procesu. Pacientům proto po absolvování akupunktury doporučujeme, aby se už nikam nehonili (v práci ani za nákupy), ale raději se prošli, strávili příjemnou večeři s partnerem či si lehli do postele s oblíbenou knihou. Po akupunktuře se nezřídka stává, že se pacient ihned začne cítit lépe, pacienti popisují svůj stav slovy „je mi tak lehko“ „všechna tíha jakoby ze mne spadla“ „bolest je menší“ „připadá mi že létám“ a podobně. Jelikož ale každý člověk je jiný, jsou i klienti, kteří pocítí blahodárný efekt až po opakovaném zákroku (podruhé, potřetí…). Obvyklý počet akupunkturních sezení je v lehčích případech 5, u klientů s komplikovanými nemocemi (mezi něž zařazujeme i poruchy plodnosti) je zapotřebí 10 sezení. Při každém sezení se pacient dozví něco nového, například jej naučíme moxovat či tlakem ošetřovat určité akupunkturní body (akupresura) nebo mu poradíme, jak má uzpůsobit v tom konkrétním období a dle svého stavu stravu či sestavy cviků. V naší ordinaci obvykle začínáme ušní akupunkturou (ta totiž ještě precizněji přispěje k diagnostice „zakopaného psa“ v pacientových potížích) a posléze přidáváme i akupunkturu v tradičních bodech meridiánů čínské medicíny.

Jehly používáme zásadně jednorázové, sterilní, importované většinou z Japonska, někdy z Číny, zhotovené z chirurgické oceli a sterilizované etylénoxydem, opatřené mezinárodním certifikátem a certifikátem shody dle EU. Tudíž nehrozí žádné riziko infekce. Doba jejich ponechání v uchu či tělesných bodech je 5–30 minut, podle stavu pacienta. Sestava použitých akupunkturních bodů se mění při každém sezení (či spíše „ležení“), protože stav pacienta se rychle může měnit a léčbu je tomuto faktu nutno přizpůsobit.

 1. Ušní akupunktura (aurikuloterapie a aurikulomedicína)

  Metoda má své kořeny již ve starověké Číně. Z neznámých důvodů však v současné době v čínské akupunktuře není příliš využívána (jednou z možností je i v staré Číně běžná praxe, že ty nejúčinnější metody a léky zůstávaly po staletí ukryty před veřejností a směly být užity jen lékaři ošetřujícími císařskou rodinu a bohaté a vlivné osobnosti.). Renesanci prodělala ušní akupunktura ve Francii, a to v 50. letech 20. století, kdy významný francouzský lékař Paul Nogier tuto metodu „znovuobjevil“ a po mnoha letech bádání konečně dosáhl toho, že do „mapy“ ucha velmi precizně zakreslil všechny lidské orgány a tkáně. Ve Francii je aurikuloterapie nesmírně vážená a populární a stále se pokračuje v jejím dalším výzkumu.

  Jak ušní akupunktura vypadá?

  Pacient ulehne pohodlně na lůžko a absolvuje vyšetření ucha ohmmetrem (na ucho se totiž, podobně jako na ruku, nohu i jiné části lidského těla promítá tzv. mikrosystém, čili projekce všech tkání a orgánů člověka). Ohmmetr zjistí body se sníženým kožním odporem (tedy se zvýšenou elektrickou vodivostí), které odpovídají aktivním akupunkturním bodům.. Na základě těchto zjištění je Vám lékař schopen zhruba sdělit, kde je Váš problém a i navrhnout léčbu. Následuje napíchání jehliček do akupunkturních aktivních bodů na uchu. Hloubka vpichu je asi 1 desetina milimetru a použité jehly jsou obzvláště jemné. Klienti proceduru snáší velmi dobře, leckdy při ní i usnou…stejně jako při jiných druzích akupunktury mohou citlivější jedinci pociťovat brnění či jiné pocity v problematických tělesných partiích a skoro vždy udávají pocit „horkého ucha“ (to vše je normální a svědčí to o dobré reaktivitě pacienta na tyto jemné přírodní metody).

  Někdy užíváme tzv. „trvalé“ neboli „semipermanentní“ jehličky. To neznamená, že by pacient chodil s trčícími jehlami z ucha až do smrti, ale je mu aplikována zcela miniaturní až mikroskopická sterilní jednorázová jehla do ušních bodů, které odpovídají jeho největším ložiskům potíží (například velmi dobrý efekt má tato „trvalka“ u pacientů trpících sennou rýmou či svěděním při ekzému). Jehla má tu výhodu, že působí dlouhodobě (může být zavedena až měsíc, pak se musí odstranit, aby nedošlo k zarůstání do ucha) a tak pacienta chrání mnohonásobně více než jednorázová akupunktura, byť opakovaná.

  Aurikulomedicína je vyšším stupněm znalosti ušní akupunktury, kdy lékař dokáže dle pulsu pacienta zjistit vhodnost jehlování v určitých bodech, dobu zavedení jehel, poruchy laterality (levák-pravák), lze takto vytestovat léky vhodné a nevhodné pro pacienta apod. I v této metodě byla MUDr. Danielová důkladně vyškolena, a to mj. přímo ve Francii.

 1. Tělová akupunktura dle tradiční čínské medicíny

  V tomto případě lékař uváženě vybere dle příznaků a diagnózy vždy správně „sednoucí“ skupinu akupunkturních bodů (maximálně 10, častěji méně) a ošetří je napíchnutím jehlou, tentokrát ovšem je hloubka vpichu minimálně 1 cm, v některých partiích až 3–10 cm. Přitom je nutná maximální opatrnost, protože mnoho bodů leží v blízkosti nervově-cévních svazků či orgánů; to je důvod, že akupunktura podle našeho zákonodárství patří pouze do rukou řádně vyškoleného lékaře. Zde je vhodné upozornit, že při správném napíchnutí centra bodu pocítí pacient v tomto místě typické zabrnění či jakoby projetí elektrickým proudem, které však během několika vteřin zmizí. To je normální jev, který pouze dosvědčuje, že jehla byla vpíchnuta přesně a dobře. Pak už následuje jen příjemná relaxace, podobně jako u akupunktury ušní.

 1. Přídatné metody pro ošetření akupunkturních bodů V kombinaci s akupunkturou nebo i místo ní užíváme ještě tyto zcela nebolestivé a příjemné formy ošetření akupunkturních bo­dů:

  moxa (nahřívání aktivních bodů doutníčkem z čínského pelyňku, příp. dalších rostlin)

  baňkování (přiložení skleněných nebo plastových baněk pod tlakem nejčastěji na oblast zad, ale i na jiné partie; ženy bude asi zajímat, že baňkováním lze dosáhnout mimo jiné i zvětšení malých prsů a výrazné zlepšení celulitidy či lymfatických otoků nohou.)

  TUINA masáž – tradiční čínská léčebná masáž

  SU-JOK masáž rukou či chodidel podle korejské reflexologie

  masážní ošetření jadeitovým válečkem (kosmetický efekt na pleť obličeje) a nefritovou destičkou (stimulace akupunkturních bodů na těle nebolestivým způsobem)

  Pacienti, kteří se bojí jehel (nestyďte se, prosím, nám toto sdělit, je to poměrně časté a není na tom nic divného ani špatného) mohou být stejně kvalitně ošetřeni místo napíchání jehel do akupunkturních bodů jejich ozářením kvalitním laserem III. třídy, který je rovněž v ordinaci k dispozici. Tuto metodu užíváme též u malých dětí, které pravidelně jehly příliš nemilují. Metoda je skoro stejně účinná jako akupunktura, dá se říci, že má cca 80% efekt (jehličky mají přece jen silnější působení). Metoda je šetrná, bez vedlejších účinků, pouze je nutno dodržovat všechna pravidla pro manipulaci s laserem (krýt si oči speciálními brýlemi apod.)

 1. Co se pacient při docházení k nám naučí?

  Z „akupunkturních“ technik učíme pacienty tyto metody samoléčby (samozřejmě po náležitém vysvětlení, předvedení a udělení písemných instrukcí, jak si počínat):

  moxování vhodných bodů (uplatňuje se skvěle například při potížích s otěhotněním, poruchách erekce či spermiogramu nebo při nočním pomočování dětí, ale i u mnoha jiných potíží; za zmínku stojí i to, že pravidelné moxování čili moxa určitých bodů podle několikatisíci­letého pozorování čínských lékařů prokazatelně vede k prodloužení života, udržení mladosti, k dlouhověkosti a prožití aktivního zdravého stáří – samozřejmé ale je, že k tomu je nutná i rozumná harmonická životospráva a pravidelné cvičení).

  SU-JOK: jde o projekci mikrosystému celého těla na dlaň a její hřbet a na plosku chodidla a hřbet nohy. Divili byste se, jak prostá akupresurní masáž projekce ledvin pomocí semínek či zahřívání moxou mohou mít dalekosáhlé účinky! Tuto metodu umí používat skoro všichni naši pacienti a nemohou si vynachválit, jak jim zkvalitnila život: poskytujeme i návody, co a jak konkrétně ošetřovat třebas při nachlazení, bolestech při menstruaci, bolestech zad, zimomřivosti a mnoha dalších potížích. Pacienti se tak vyhnou zbytečnému čekání před ordinací praktického lékaře při potížích, s nimiž si takto lehce poradí sami a mohou takto ošetřit i celou rodinu včetně dětí.

  nedílnou součástí je stálé „vylepšování“ a detailní rozpracování vhodné stravy (pacienti obdrží písemně zpracované informace – na požádání i včetně kuchařských receptů – o tom, jak se stravovat podle svého typu, nemoci, ročního období.)

  k tomu klienti dostanou písemně i základní „laické“ vysvětlení účinků tradiční čínské medicíny, aby svému tělu lépe rozuměli a věděli, co a proč s nimi v naší ordinaci děláme (na úzkou přátelskou spolupráci pacienta při léčbě totiž velmi dbáme a žádný pacientův dotaz nepovažujeme za nevhodný či zdržující, naopak, rádi vše klientovi vysvětlíme. Léčba pak probíhá opravdu na velmi dobré úrovni, když sám pacient rozumí tomu, co se s ním děje! Vědecká medicína, bohužel, takovouto pozornost svým pacientům nevěnuje a oni často ani pořádně neznají svou diagnózu, natož vhodnou životosprávu či složení a účinky léků, které užívají…